ลำดับที่

ชื่อ      นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

อันดับ

วิทยฐานะ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

นายจีนพัชน์    โพธิ์ประพันธ์

นางบรรจง       รังผึ้ง

นางจันทร์เพ็ญ   ทองโสม

นางนันทา        มีวงศ์

นางเสาวนีย์     สุวพร

นางวิไลวรรณ   เพ็ญวิจิตร

นางชื่นชีวา      หมีพู

นางดวงกมล     กองช้าง

นางพิมพา       โพธิ์เรือง

นางสาวปริญญา มัญจะวงศ์

นางณัฐฐิณัน     นาคบุตร

กศ..

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

        ค.บ.

        พธ.ม.

        ค.บ.

ศศ.บ.

ป.6

ผอ.

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครูพี่เลี้ยง

 ธุรการฯ

 นักการฯ

คศ.3

คศ.3

คศ.2

คศ.3

คศ.3

คศ.3

คศ.3

-

-

-

- 

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

   ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

-

-

-

- 

        

 

จัดทำโดย : โรงเรียนวัดหนองเขนง
เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-1740-7543
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
Add facebook โรงเรียนวัดหนองเขนง

ปรับปรุงล่าสุด 7 ธันวาคม 2560 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels