วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเขนงร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช