009

ด้วย ผอ.ประพันธ์ ชื่นชาติ จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุทุมพร และ เพื่อแสงดความเคารพรักแก่ท่าน ที่ท่านได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ พัฒนาโรงเรียนวัดหนองเขนงด้วยดีเสมอมาเป็นเวลาถึง 11 ปี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเขนงได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต ในวันอังคารที่ 28 พ.ย. 2560